تبلیغات
کاظــــــم رفــــــســــنــــجانــــــی - 2 خاطره کوتاه از ماه رمضان قدیم در جوادیه
قلیباف گازیوت رفت...

حدود سال 72  در ماه مبارک رمضان همیشه ظهرها که نماز ظهر و عصر خوانده میشد امام جماعت روی منبر میرفت و روضه می خواند. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان بعد از نماز  مردم در حال گوش کردن روضه بودند و همزمان چند نفر از جوانان و نوجوانان بیرون از مسجد موتورهای مردم رو دستکاری میکردند یا سوار می شدند.
مرحوم حاج محمد غلامی آنموقع یک موتور گازی داشت که کنار دیوار مسجد گذاشته بود و خودش توی مسجد بود. این بچه ها موتور گازی ایشان را برداشته بودند و سوار میشدند که یکی از کودکان آنموقع(علی) دوان دوان به مسجد آمد و رو کرد به مرحوم محمد غلامی و بلندگفت: قلیباف ،قالیباف گازیوت رفت. که مردم باشنیدن این حرف زدند زیر خنده.
موقعی که یک شخصی سینی به سر میگیرد.

اما از دسته گلای دیگر جوونای آنزمان اینکه ، در یکی از شبهای قدر ماه مبارک رمضان که موقع قرآن سرگذاشتن هم بود (حسین حدود 50ساله) هم در بین مردم قرآن روی سر گذاشته بود،( یه زمانی مراسم قرآن سر گذاشتن در جوادیه 1 تا2 ساعت طول می کشید و بعضی افراد هم در حین قرآن سرگذاشتن خواب میرفتند. ) حسین آنشب قرآن را به سر گرفته بود و خوابش برده بود، یکی دوتا از بچه ها آمده بودند قرآن راآهسته از دستش در آوردند و یک سینی کوچک مستطیلی جای آن گذاشته بودند. وقتی مراسم تمام میشود و مردم قرآنهارا از روی سر بر میدارند، ایشان هم بیدار میشود همینکه میاد قرآن را از سرش برداره و ببوسه متوجه میشه که سینی به سر گرفته بوده.


منظور از نوشتن خاطره اینکه در قدیم هم کودکان و نوجوانانی هم بودند که بعنوان حضور در مساجد مزاحمتهایی را برای مردم ایجاد میکردند و کارشون به کار روضه و شبهای قدر نبودو ولی  امروزه خیلی ها در مسجد حضوردارن و بیرون از مسجد هم نمی ایستند ولی متاسفانه وجود این تلفنهای همراه مانع فیض بردن آنها از مراسم های احیاء میشود. چه عکسها و پیامکهای شیطانی که در این شبها و مکانها رد و بدل نمیشود. شخص بنده چند وقت اخیر دیدم چند جوان یه گوشه ای از مسجد نشستند و سرشون توی گوشیهاشونه. از دور روی یکی دوتا از گوشیهای آنها دوربین را زوم کردم دیدم در این شبهای بزرگ در حال ارسال فیلم و عکسهای مبتذل هستند. این کارها یعنی اینکه دشمن تا کجاها نفوذ داره و چگونه داره جوانهای عزیز را از دین مبین اسلام دور میکند. کاش لااقل در این شبهای قدر این گوشیهارا از خودمان جدا میکردیم و مستقیم با خدای خودمان ارتباط برقرار میکردیم. کاش این فرصت ها را از دست ندهیم و لااقل قدرها را قدر بدانیم.
.