تبلیغات
کاظــــــم رفــــــســــنــــجانــــــی - خاطره ای از یکی از ذاکرین (دوران نوجوانی) به نقل از مرحوم حاج سیدحسین حسینی(سید سفید)
خاطره ای از یکی از ذاکرین (دوران نوجوانی) به نقل از مرحوم حاج سیدحسین حسینی(سید سفید)
جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
آلـــــــــــو  داغ میــــــکـــــرد
مرحوم سید حسین حسینی معروف به سید سفید( روحانی جوادیه الهیه) چند سال پیش ، قبل از شروع مراسم 5-6نفری بودیم دور هم نشسته بودیم ، تعریف میکرد، یکی از نوجوانان که در زمان قدیم تازه ذاکری یا مداحی را شروع کرده بود در مسجد احمد آباد و در حین مداحی بیشتر کلمات یا اشعار را اشتباه میخواند ، یکروز داشت روضه وداع میخواند. تا اینکه یه جا از روضه گفت امام حسین و زینب در کنار خیمه ها  آلو  داغ میکردند. وقتی به کلمات و جمله توجه کردم دیدم این آلو  داغ کردن نیست(الوداع  کردن) است. لازم به ذکر است که آن ذاکر هنوز در قید حیات و یکی از ذاکرین و نوحه خوانان خوب جوادیه و الهیه است.
منظور من از بیان این خاطره:
خیلی ها علاقه به فعالیتی دارند ولی با کوچکترین و اولین اشتباه خود از آن فعالیت کناره گیری میکنند یا بعضی افراد آنهارا تحقیر میکنند که دیگر به کار خود ادامه ندهد. در همین مداحی و نوحه خوانی جوانان بسیاری علاقه به آن دارند ولی بعضی افراد به آنها میدان نمی دهند و آنها را کنار میزنند. به نظر من بجای دلسرد کردن اینگونه افراد، آنهارا تشویق کنید تا از مسجد و نوحه و روضه دلسرد نشوند. وقت برای خواندن زیاد است. اجازه دهید نوجوانان و جوانان در عرصه مداحی قدم بگذارند،شاید صدای آنها از من وتو بهتر و زیباتر باشد. خیلی ها بخاطر همین مداحی یعنی اجازه ندان به مداحی کردن از مسجد دور شدند.