تبلیغات
کاظــــــم رفــــــســــنــــجانــــــی - جمله ها و مطالب آموزنده 1

هنرانسان های بزرگ
این است که 
به دشواری کار نمی اندیشند
بلکه به عظمت انچه
خواهند یافت
ویا خواهند ساخت فکر میکنند..
.
.

برای خانه ی همسایه ات هم، 
چراغ آرزو کن 
قطعا 
حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد...
.

زیور آلات
درزیبایی ظاهری انسان،
تاثیرکوتاهی دارند،

آنچه باعث زیبایی پایدارتر
انسان خواهدبود،
سیرت زیباست

.

اغلب فكر می كنیم ؛

چون خیلی گرفتاریم به خدا نمی رسیم

اما واقعیت اینست ؛

كه چون به خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم

.

.

در سراسر جادۀ زندگی

تابلوی توقف ممنوع وجود دارد.

و در انتهای زندگی

تابلوی دورزدن ممنوع.

پس طوری زندگی کن که

در آخر جاده متاسف نباشی.

 .

چیزی مهم تر از باور داشتن داریم 
که اسم آن عمل و اقدام است

دنیا پر است از آدم هایی که رویا پردازند

اما تعداد اندکی از آنها هستند که هدف دارند 
و پیش می روند و اقدام می کنند 
و قدمهایی استوار برای تحقق رویاهایشان و رسیدن به اهداف خود برمی دارند .

اینها موفق‌ترین و خوشبخت‌ترین 
افراد جامعه ما هستند ...

.

.

هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید
قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید 
به غم کسی نخندید
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید
به سادگیِ آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید
و حریم آبروی دیگری را بدون اجازه وارد نشوید ...

آدم‌ها ، دنیا دو روز است !
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم ...
.
ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﺵ …
ﺭﯾـــﺸﻪ ﯼ ﺗﻮ ، ﻓـــــﻬﻢ ﺗﻮﺳﺖ ؛
ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ،
ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻥِ ﻧﯿﺮﻭ ،
ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ؛
ﻭﻟﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺎﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ !!
ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
ﺳﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﮐﻮﭼﮏ،
ﺭﯾـــﺸﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،
ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﻨﮓ …
ﻭ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻋـــــﺎﺩﺕ ﻭ ﻏـــــــﺮﯾﺰﻩ …
ﻭ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺣـــــﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ ﻫــــــــــﻮﺱ ﻫﺎ …
و از زیر سختی ها و ناامیدی ها ...
ﺳﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯼ 
ﺭﯾـــﺸﻪ ﯼ ما، ﻫﻤﺎﻥ " شعور و ﻓـــــﻬﻢ" ماﺳﺖ …!
.
نتیجه تصویری برای عکس برای مطالب آموزنده

بهترین کار

برای دور ماندن از تلخی ها

فکر نکردن به آنهاست.

پس به چیزهایی

که دوست دارید بیندیشید.

.

.

تو پادشاهی هستی که

به خواب فرو رفته

و در خواب میبیند که گداست!

تو خود همان پادشاهی

فقط از خواب برخیز.

.

.

نتیجه تصویری برای عکس برای مطالب آموزنده

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری

عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

بشنو از پیر خرابات تو این پند

هر دست که دادی به همان دست بگیری

.

.

بزرگترین لذت در زندگی

انجام دادن کاری است که دیگران می گویند:

تو نمی توانی آن را انجام دهی.

.

.

سه چیز است ....

که نمیتوان آن‌ها رابازگرداند ...
"حرف" پس ازگفتن!!!
"موقعیت" پس ازپایان یافتن!!!
و "زمان" پس از گذشتن!!!
آگاهانه زندگی کنیم,
متفکرانه حرف بزنیم
و قدر لحظه‌ها را بدانیم ....

.

.

نتیجه تصویری برای عکس برای مطالب آموزنده

انعکاس چیزی باش که میخواهی دردیگران ببینی.
اگر عشق میخواهی، عشق بورز.
اگر صداقت میخواهی، راستگو باش. 
واگر احترام میخواهی، احترام بگذار.

.

.

محبت تنهاچیزیست
که بابخشیدن زیادترمی شود
وهمیشه لازم نیست
چیزهای با ارزش ببخشی
تا محبت کرده باشی
گاهی لبخند تو
بهترین محبت است

.

.

نتیجه تصویری برای عکس برای مطالب آموزنده

همیشه،

" دلیلِ شادی" کسی باش !

نه "شریک شادی "او...

همیشه،

"شریک غم "کسی باش!

نه" دلیل غم" او...

.

.